Partner

Simoni Architecten

Architectuur is als muziek. Het moet ook een bepaald ritme en voldoende rustpunten hebben.”

  • Architectuur

Interieurs van Simoni Architecten blijven nooit onopgemerkt. Aan het hoofd van dit vooruitstrevende bedrijf staat Vittorio Simoni, een van de meest toonaangevende architecten in België. Gaande van handelszaken tot privéwoningen, burelen tot restaurants, ... Simoni heeft al tal van projecten achter zijn naam staan. Hij is begonnen als interieurontwerper maar vatte later ook de studies van architect aan.

"Het eindresultaat houdt rekening met het programma van eisen, de ambities van de bouwheer en met de bestaande situatie(s)."
Vittorio Simoni is niet alleen actief in België, maar ook in Italië, Spanje, Oostenrijk, Duitsland, Dubai, Japan, Bangkok en Curaçao. Zijn oeuvre omvat naast verschillende projecten voor de inrichting van privéwoningen ook architectuur en inrichting van musea, hotels, showrooms en ateliers. Zo ontwierp hij onder andere het Modemuseum (Hasselt), Stadsmuseum (Hasselt) en ’t Zilte (Antwerpen). Simoni vergelijkt architectuur met muziek. Architectuur moet ook een bepaald ritme hebben, en er moeten voldoende rustpunten aanwezig zijn.De ontwerpen van Simoni Architecten vertrekken niet vanuit esthetische, artistieke of stilistische ambities, maar vanuit de dienstbaarheid aan de opdrachtgever en de gemeenschap waarin het gebouwde ontwerp zal functioneren. Essentieel is dat het eindresultaat rekening houdt met het programma van eisen, de ambities van de bouwheer en met de bestaande situatie(s).
"Welke constructie moet er gebouwd worden en wat wil de bouwheer bereiken met de constructie?"
“Ontwerpen, is het uitbalanceren van nu en morgen, het is de interactie van verschillende voor het ontwerpproces inspirerende situaties die de weg wijzen naar oplossingen voor de problemen. Architectuur is het zoeken naar oplossingen voor de bebouwde omgeving, oplossingen die zich enkel aandienen als de problemen duidelijk worden gedefinieerd. En die problemen presenteren zich in de dagelijkse confrontatie met de site, de bouwheer, de bouwvoorschriften, de doelgroep van het gebouw, de sociale en culturele context van het gebouw, … “ Elke architectuurtheorie moet buigen voor de steeds wisselende, elkaar beïnvloedende en complexe situaties waarmee de ontwerper geconfronteerd wordt. Deze ontwerpmethodiek 'situatiearchitectuur' is dan ook de leidraad binnen Simoni Architecten.

All Images Courtesy of Simoni Architecten

Neem contact op.

This is the confirmation/error message.